dobramuzyczka.pl

Inter Midi s.c.

UWAGA! Zmiana konta bankowego!

ING 58 1050 1201 1000 0024 2431 6699

Sklep- nowości

Ostatnie produkcje jakie zostały dodane do naszej bazy:

Jeden ?wiat

Mietek Szcze?niak
Piosenk? 'Jeden ?wiat' wraz z Mietkiem Szcze?niakiem za?piewali finali?ci festiwalu Zaczarowanej Piosenki oraz podopieczni fundacji Anny Dymnej 'Mimo wszystko'. Utwr ten pochodzi z p?yty ...

Heartland

Celtic Thunder Heritage
CELTIC THUNDER to irlandzka grupa ?piewaj?ca i wykonuj?ca show na scenie, znana z eklektycznej, teatralnej produkcji. Grupa jest wspierana przez Celtic Thunder Band podczas ich koncertowyc...

Karolino Karolino (dp) (im)

Alvaro
Zesp? ALVARO, to m?oda kapela sk?adaj?ca si? z pi?ciu graj?cych i ?piewaj?cych ch?opakw i wokalistki. Dzia?aj? w Ma?opolsce, g?wnie w okolicach Limanowej. Graj? przewa?nie na weselach, ...

Blisko?? cia?a (dp)

Alvaro
Zesp? ALVARO, to m?oda kapela sk?adaj?ca si? z pi?ciu graj?cych i ?piewaj?cych ch?opakw i wokalistki. Dzia?aj? w Ma?opolsce, g?wnie w okolicach Limanowej. Graj? przewa?nie na weselach, ...

Okr?t (z musicalu 'Polita')

Natasza Urba?ska
'Polita' to widowisko muzyczne stworzone na podstawie biografii jednej z najwi?kszych gwiazd kina niemego, Poli Negri. Po??czenie wirtualnej dekoracji z rzeczywistymi rekwizytami oraz mo?l...

Dzieje si?

Golec uOrkiestra
Piosenka jest wsplnym dzie?em GOLEC uORKIESTRY, S?uchaczy Radia Zet i Widzw Telewizji Polskiej. Powsta?a na prze?omie listopada i grudnia 2019 roku jako rezultat zorganizowanego przez Ra...

Rami? w rami?

Viki Gabor, Kayah
Na pocz?tku stycznia wyda?y piosenk? 'Rami? w rami?' i z miejsca podbi?y serca s?uchaczy. Singiel ?wietnie radzi sobie na listach przebojw rozg?o?ni radiowych, za? w serwisie Youtube tele...

40-latek (dp)

Rivers
Zesp? disco polo RIVERS, to nie kto inny, tylko Zenon Paw?owski. Mo?na go pos?ucha? na oficjalnym kanale YouTube 'Zenek RIVERS'. Posiada rwnie? profil na FB. Poza tym pr?no szuka? w Int...

Kury (dp)

Letni & Daj To G?o?niej
Pojawi?a si? wyczekiwana premiera w ?wiecie disco polo od zespo?u Daj To G?o?niej i formacji Letni! Panowie z formacji Letni s? bardzo aktywni, je?li chodzi o premiery muzyczne, niestety i...

Lubi? deszcz (biesiada)

Bayer Full
BAYER FULL to jeden z najstarszych i jeden z najpopularniejszych zespo?w nurtu polskiej muzyki tanecznej (disco polo). Liderem i wokalist? zespo?u jest S?awomir ?wierzy?ski. Grupa ma w sw...

Ta?czy Ma?ka (biesiada)

Zesp? Ryszarda Karczmarskiego
ZESP? RYSZARDA KARCZMARSKIEGO - to kapela graj?ca w klimacie chocia?by zespo?u Impress. W repertuarze zespo?u znajduj? si? g?wnie piosenki ludowe i biesiadne. Kapela prawie niewidoczna w...

Ma?gosia Socha (dp)

S?awomir
W Internecie pojawi? si? ju? najnowszy teledysk S?AWOMIRa do piosenki zatytu?owanej 'Ma?gosia Socha'. W klipie nakr?conym podczas trasy w USA mo?emy zobaczy? ?on? wokalisty - Kajr? - w bik...

A Mo?e Kochasz Tak Jak Ja

Andre
Mamy doskona?? wiadomo?? dla fanw zespo?u ANDRE. Tym razem Andrzej Marcysiak przenis? swoich fanw w lata 90-te. W sieci mo?na ju? od niespe?na trzech miesi?cy obejrze? klip do piosenki ...

Dom

Cleo
Po sze?ciu latach od wydania wielkiego hitu 'My S?owianie' z Donatanem, CLEO zapowiedzia?a, ?e S?owianka powraca. W ostatnim czasie wokalistk? mogli?my us?ysze? raczej w popowym repertuarz...

Jola (dp) (im)

Zenon Martyniuk & Band
ZENON MARTYNIUK nie zwalnia tempa. Ostatnio o polskim krlu disco polo jest g?o?no w zwi?zku z kr?conym o nim filmie fabularnym. Niedawno gwiazdor muzyki rozrywkowej postanowi? sprawi? nie...

Tato ostrzega? mnie (dp)

Rompey
ROMPEY na scenie muzyki tanecznej istnieje od 2015 roku. Grup? tworz?: lider zespo?u Marcin R?pa?a (Rompey), Przemys?aw Fr?ckowiak (DJ Prymek) i ?ukasz Mruga? (gitara, Lucas M). Zesp? na ...

Superhero

Viki Gabor
VIKI GABOR w wielkim stylu wygra?a Eurowizj? Junior 2019. 12-latka mo?e pochwali? si? kolejnym niema?ym sukcesem. Zwyci?ski utwr Viki Gabor trafi? na 9 miejsce zestawienia Spotify Viral 5...

?wi?ta to czas niespodzianek

Justyna Bojczuk, Piotr Zubek, Daria Druzga?a
W okresie ?wi?tecznym rozlegaj? si? w mediach d?wi?ki pastora?ek, kol?d i r?nych innych piosenek o tematyce ?wi?tecznej. Tak?e dzieci przy okazji rozmaitych jase?ek i zabaw przy choince b...

Pierwsza gwiazda (?wi?teczna)

S?AWOMIR, ft. Staszek Karpiel / Szymon Chyc
S?AWOMIR jest twrc? nowego gatunku muzycznego Rock Polo, czyli po??czenia muzyki tanecznej ze szlachetnym rockowym brzmieniem. Swoj? karier? muzyczn? i warsztat szlifowa? w Nowym Jorku, w...

Tylko jedna jest taka noc (?wi?teczna)

Micha? Jurkiewicz
MICHA? JURKIEWICZ, pseud. ?rubka (ur. 27 wrze?nia 1980 w Rzeszowie) - klawiszowiec, altowiolista, muzyk sesyjny, kompozytor, producent muzyczny, aran?er, multiinstrumentalista, mi?o?nik ko...

Taka gmina

Kabaret Starszych Panw
Kabaret Starszych Panw by? cyklicznym programem telewizyjnym autorstwa dwch starszych panw: Jeremiego Przybory (pisa? teksty) i Jerzego Wasowskiego, (robi? muzyk?). Nadawany by? przez 8...

W ??obie le?y (kol?da)

Golec uOrkiestra
Kolejna kol?da w opracowaniu kapeli GOLEC uORKIESTRA. Kto? mo?e zapyta? - dlaczego powtarzamy te kol?dy, przecie? w ko?ciele od wiekw ?piewa si? t? sam? melodi?? Ale jednak: kto? potrzebu...

Pastora?ka od serca do ucha

Rokiczanka
ROKICZANKA to grupa pozytywnie zakr?conych pasjonatw polskiej muzyki ludowej. Pocz?tki zespo?u si?gaj? 2001 roku, kiedy to grupa przyjaci? z podlubelskiego Rokitna postanowi?a na powa?ni...

Nie by?o miejsca dla Ciebie (pastora?ka)

Golec uOrkiestra
Kol?da 'Nie by?o miejsca dla Ciebie' zosta?a napisana w Krakowie w roku 1932 przez ojca Mateusza Je?a. Muzyka do kol?dy zosta?a skomponowana dopiero w roku 1938 przez ojca Jzefa ?asia. Ko...

Skrzypi wz (pastora?ka)

Enej
ENEJ to polski zesp? muzyczny, reprezentuj?cy szeroko rozumian? muzyk? folkow? z dodatkiem wielu innych gatunkw, za?o?ony w roku 2002 w Olsztynie. Nazwa grupy wywodzi si? od imienia g?w...

Czasem si? zagapi los (rap)

K.M.S.
Poniewa? bardzo trudno wyhaczy? jakie? konkretne info o K.M.S - podaj? krtk? wzmiank? z FB: "Skrt K.M.S odznacza moje inicja?y (Kacper Mateusz Siarka). Jestem m?odym muzykiem, ktry zacz...

List do ?wiata

Pod Bud?
Grupa POD BUD? powsta?a w 1977 roku. Jej pierwszy sk?ad utworzyli: Andrzej Sikorowski (voc, g, mand; lider), Anna Treter (voc), Chariklia Motsiou (voc), Jan Hnatowicz (g), Andrzej ?urek (b...

Dla Niepodleg?ej szli (patr.)

Soul Sanok
'Dla niepodleg?ej szli' to utwr napisany i skomponowany przez Monik? Brewczak opowiadaj?cy o pochodzie cieni bohaterw walk o niepodleg?o??, czyli ?o?nierzy z 1918 roku, ?o?nierzy i anoni...

Legiony (patr.)

Mateusz Zi?ko & Tabb
MATEUSZ ZI?KO to pianista, wokalista, autor muzyki i tekstw. Jest zwyci?zc? III edycji 'The Voice Of Poland' oraz X edycji programu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo', zaj?? rwnie? pierwsze mi...

Gloria (religijna)

TGD, feat. Cerekwicka, Mo?, Badach, Szcze?niak
Singiel GLORIA promowa? tegoroczn? tras? koncertow? 'Kol?dy ?wiata: TGD + Go?cie', ktra odby?a si? w styczniu 2019. By?a to kolejna muzyczna podr? z najpi?kniejszymi kol?dami oraz pastor...

Bia?y krzy? (wojskowa) (patr.)

Artur Gadowski
BIA?Y KRZY? - piosenka Czerwonych Gitar napisana w 1968 roku. Piosenka zapewni?a zespo?owi nagrod? Ministra Kultury i Sztuki na VII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1969 roku...

Taka noc i walc i Ty

Tola Mankiewiczwna
TOLA MANKIEWICZWNA, w?a?ciwie: Teodora Oleksa, by?a aktork?, ?piewaczk? i piosenkark?. Po maturze studiowa?a gr? na fortepianie w Konserwatorium Warszawskim i jednocze?nie pobiera?a prywa...

Gore gwiazda Jezusowi (pastora?ka)

Ewa Farna & Enej
"Kol?dowanie z Enejem" to niezwyk?y projekt muzyczny, ktry odwo?uje si? do bogatej, tak ukochanej przez nas wszystkich tradycji kol?dowania. Dzi?ki temu projektowi ENEJ daje swoim s?uchac...

Gdy si? Chrystus rodzi (kol?da)

Enej
"Kol?dowanie z Enejem" to niezwyk?y projekt muzyczny, ktry odwo?uje si? do bogatej, tak ukochanej przez nas wszystkich tradycji kol?dowania. Dzi?ki temu projektowi ENEJ daje swoim s?uchac...

Ze mn? ta?cz (dp)

Impress
Zesp? IMPRESS pochodzi z ma?ej miejscowo?ci S?dziszowice, woj. ?wi?tokrzyskie. Sk?ad zosta? z?o?ony z muzykw maj?cych wieloletni? praktyk? muzyczn?. Nasze wykszta?cenie i zdobyte do?wiad...

Ona by tak chcia?a (dp)

cover weselny (Ronnie Ferrari)
RONNIE FERRARI ma 20 lat. Urodzi? si? 19 wrze?nia 1999 roku we W?oc?awku. Wokalista tak naprawd? nazywa si? Hubert Kacperski. Przeprowadzi? si? z rodzinnego miasta do Gdyni, gdzie aktualni...

Seniorita

Shawn Mendes & Camila Cabello
SHAWN MENDES i CAMILA CABELLO to jedna z najgor?tszych obecnie par show-biznesu. Na pocz?tku czerwca arty?ci nagrali wspln? piosenk? Senorita, do ktrej powsta?o zmys?owe wideo. Obecnie t...

Jeste? zakochana (dp)

Jesika
Jedni ?piewaj? o rozstaniach - wdka, cola + seks i jutro b?dziesz next ex, a p?e? pi?kna pyta: Czy to przyja??, czy to mi?o??? Nie wiesz, bo sk?d wiedzie? masz? Seksowna wokalistka nagra?...

Zapal ?wiat?o ponad nami

Dorota Osi?ska
DOROTA OSI?SKA ? polska aktorka i wokalistka, a tak?e pedagog, zwi?zana z teatrem Rampa w Warszawie, ma w sobie co?, co odr?nia j? od innych utalentowanych artystek: dar hipnotyzowania s?...

Dwie moje ojczyzny

Pod Bud?
Mam kilka ukochanych miejsc na ?wiecie: Krakw, Zakopane i Grecja - mwi Andrzej Sikorowski, lider grupy POD BUD?. Krakw to rodzinne miasto artysty, wiec zrozumia?e, ?e kocha to miasto. A...

Z szopk? (religijna - bo?onarodzeniowa)

Basia Raduszkiewicz
BASIA RADUSZKIEWICZ - to polska pie?niarka, wykonawczyni z kr?gu poezji ?piewanej (piosenki poetyckiej). Absolwentka Pa?stwowej Szko?y Muzycznej w Olsztynie (1993) i magister Wy?szej Szko?...

Grosza nie mam (piosenka turystyczna)

Wiesia & Przemo (Pati Blues)
WIESIA & PRZEMO to ma??e?stwo Dudkowiakw. Ona gra na akordeonie, on na gitarze. Ponad 10 lat temu wyst?powali na pla?ach nadmorskich z synem Patrykiem, ktry gra? na perkusji. Od jego imi...

Weselicho (dp)

Milano
Formacja MILANO nie spoczywa na laurach. Twrcy hitw takich jak "Ba?ka Barbara" (u nas podk?ad nr 7167), czy "Serce to nie s?uga" (u nas 7485), przygotowali dla swoich fanw kolejn? nowo?...

Pani Monika (im)

Mieczys?aw Czechowicz
MIECZYS?AW CZECHOWICZ (ur. 28 wrze?nia 1930 w Lublinie, zm. 14 wrze?nia 1991 w Warszawie) - polski aktor teatralny, kabaretowy, filmowy i telewizyjny, trzykrotny laureat Srebrnej Maski w p...

Oceany (religijna)

Exodus 15
EXODUS 15 to zesp? muzyczny za?o?ony z inicjatywy Fundacji Proem w 2005 roku. W 2008 roku wyda? pierwsz? p?yt? live, 'Koncert Nadziei', w marcu 2010 nagra? swoj? pierwsz? w pe?ni autorsk?...

Gdyby jutra nie by?o

Budka Suflera
BUDKA SUFLERA na swoim kanale na YouTube podaje: "Z rado?ci? prezentujemy Pa?stwu pierwsz? z piosenek, ktre zamierzamy nagra? po powrocie Budki Suflera na scen?. Piosenka ta jest premiero...

Rapapara

?ydka Grubasa
Na kanale YouTube kapeli ?YDKA GRUBASA cz?onkowie pisz?: "Prezentujemy Wam teledysk do "Rapapara" - jednej z najbardziej no?nych piosenek ?YDKI GRUBASA. Klip planowali?my od dawna, zdecydo...

Czu?e miejsce

Baranovski
BARANOVSKI odkrywa kolejn? kart? swojego debiutanckiego albumu i prezentuje nowy singiel 'Czu?e miejsce'. Jak przyznaje sam artysta, najnowsza piosenka jest dla niego niezwykle wa?na. - ?C...

Kiedy to by?o (dp)

Marcin Siegie?czuk
MARCIN SIEGIE?CZUK to niew?tpliwe jeden z wokalistw disco polo, ktrzy na swoim koncie maj? wielkie przeboje. W ostatnim czasie Marcin by? troszk? mniej aktywny, ale dzi? prezentuje swoje...

ABBA Ojcze (religijna)

Golec uOrkiestra (?DM 2016)
Golec uOrkiestra i Gospel Rain zapewnili opraw? muzyczn? niezwyk?ego wydarzenia, ktre mia?o miejsce 31 lipca 2016 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Papie? Franciszek spotka? si? z 15 tys...

Poci?g po torach (dp) (wesele)

Impress
Zesp? IMPRESS pochodzi z ma?ej miejscowo?ci S?dziszowice, woj. ?wi?tokrzyskie. Sk?ad zosta? z?o?ony z muzykw maj?cych wieloletni? praktyk? muzyczn?. Nasze wykszta?cenie i zdobyte do?wiad...

Czemu patrzysz na mnie

Hity po polsku
MICHAI? SZUFUTINSKIJ jest legend? rosyjskiego szansonu. Jego kariera zacz??a si? od zainteresowania muzyka jazzow?, w tamtych czasach jeszcze wrog? ustrojowi. Ucz?szcza? do szko?y muzyczne...

Cho?by? t?skni? (dp)

Boys
MARCIN MILLER to ?ywa legenda muzyki disco polo. Lider zespo?u BOYS na swoim koncie ma wiele niesamowitych produkcji, ktre na zawsze wpisa?y si? w histori? muzyki tanecznej. Wokalista dis...

T?skno mi

Sarsa
24 maja 2019 roku SARSA wyda?a trzeci ju? album w wersji p?ytowej i cyfrowej. P?yta jest obecnie promowana trzecim singlem 'T?skno mi', do ktrego nakr?cono bardzo ciekawy teledysk. Album ...

Hulaj dusza (dp) (wesele)

Impress
Zesp? IMPRESS pochodzi z ma?ej miejscowo?ci S?dziszowice, woj. ?wi?tokrzyskie. Sk?ad zosta? z?o?ony z muzykw maj?cych wieloletni? praktyk? muzyczn?. Nasze wykszta?cenie i zdobyte do?wiad...

Trofea

Dawid Podsiad?o
DAWID PODSIAD?O pod koniec maja, w dniu swoich 26. urodzin opublikowa? teledysk do singla 'Trofea' z diamentowej p?yty 'Ma?omiasteczkowy'. Producentem klipu jest Papaya Films. - To najwi?k...

A capella

Mikolas Josef, ft. Fito Blanko & Frankie J
MIKOLAS JOSEF (ur. 4 pa?dziernika 1995 w Pradze) - czeski piosenkarz, autor tekstw, gitarzysta, by?y model, reprezentant Czech w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji (2018). Maj?c 15 lat, roz...

Pola

Muniek Staszczyk
Po zawieszeniu dzia?alno?ci T.Love, MUNIEK wraca w kolejnej solowej ods?onie. 'Pola' to pierwszy singel promuj?cy p?yt? 'Syn Miasta'. Premiera albumu zapowiadana jest przez Wydawnictwo Ago...

Szalona blondynka (dp)

S?awomir ?wierzy?ski & Marcin Miller
Najwi?ksi giganci razem w duecie! BOYS - BAYER FULL - Szalona blondynka! Obaj wokali?ci s? ju? na scenie od ponad 30-stu lat, ?aden z nich nie my?li nawet przez chwil? o emeryturze. Podcza...

Karczmareczka

Kapela Janicek
KAPELA FOLKOWA JANICEK to wyj?tkowy zesp? muzyczny promuj?cy polsk? oraz zagraniczn? muzyk? folkow?. W repertuarze kapeli znajduj? si? utwory inspirowane tradycyjn? muzyk? gralsk? z Podh...

Pi?tunio

Liber & InoRos
'Pi?tunio' - to najnowsza propozycja Libera i InoRos. Piosenka wyja?nia wprost, ktry z dni w tygodniu jest najwa?niejszy. Mwi o chwili, na ktr? z ut?sknieniem czeka wi?kszo?? z nas w pr...

Sobie i Wam (M?skie Granie 2019)

Nosowska, Igo, Organek, Zalewski
Katarzyna Nosowska, Igo, Organek i Krzysztof Zalewski stworzyli singiel M?skiego Grania 2019. Piosenka promuj?ca tras? koncertow? jest zatytu?owana 'Sobie i Wam'. Autork? tekstu jest Katar...

Ksi??yc nad Jurat?

Anna Wyszkoni
'Ka?dy z nas ma czasem do?? codziennych trudno?ci i problemw. Odtrutk? jest dla mnie zawsze taniec i muzyka. Dlatego nagra?am 'Ksi??yc nad Jurat?'. Piosenk?, ktra ma sprawia? ludziom rad...

Pocz?tek (M?skie Granie 2018)

Kortez, Podsiad?o, Zalewski
POCZ?TEK, to singiel promuj?cy tras? koncertow? M?skie Granie 2018. Do projektu zaanga?owano Korteza, Krzysztofa Zalewskiego i powracaj?cego po d?u?szej przerwie Dawida Podsiad?o, ktrzy w...

Wol? Ciebie Wolno??

Don & RL9, feat. Enej
Robert Lewandowski to nie tylko pi?karz, ale od niedawna tak?e producent muzyczny. Jeden z najbogatszych Polakw ponad rok temu rozpocz?? wsp?prac? z Donatanem, z ktrym po??czy?a go mi?o...

Marianno (biesiada) (im)

Damian Holecki
DAMIAN HOLECKI urodzi? si? w Mys?owicach na ?l?sku. Studiowa? piosenkarstwo na wydzia?ach: Wokalno - Aktorskim oraz Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowickiej Akademii Muzycznej. Piosenkarz ...

Gdy Ciebie widz? (dp)

Playboys
Liderem grupy PLAYBOYS, a tak?e autorem muzyki i tekstw, jest za?o?yciel grupy, Jakub Urba?ski. W 2013 roku wpad? na pomys? napisania pierwszego utworu 'Nasza noc', ktry trafi? do sieci ...

Mama ostrzega?a (dp)

Daj To G?o?niej
Zesp? DAJ TO G?O?NIEJ ze swoim debiutanckim singlem 'Mama ostrzega?a', to bez w?tpienie objawienie 2019 roku. Grupa wywo?a?a spore zamieszanie na scenie disco polo. Teledysk do piosenki w...

Kokosanki

Natalia Nykiel (Red Bull Stripped Session)
Kokosanki, to trzeci singel NATALII NYKIEL z 2018 roku, promuj?cy jej drugi album studyjny Discordia. Utwr skomponowa?a sama wokalistka we wsp?pracy z Micha?em FOX Krlem, a tekst piosen...

La Libertad (Ay ay ay ay!)

Alvaro Soler
ALVARO SOLER udost?pni? nowy singiel, ktry zapowiada reedycj? albumu 'Mar De Colores'. Na kr??ku znalaz?y si? jeszcze dwa premierowe utwory. Fizyczna wersja wydawnictwa jest ju? dost?pna ...

By?o du?o wdki (dp)

Akces
Pochodz?cy z miejscowo?ci Nowy Ratyniec ko?o Soko?owa Podlaskiego zesp? AKCES powsta? w 1996 r. i pocz?tkowo tworzyli go Marek Grzyma?a i Krzysztof Grzyma?a. Trzy lata p?niej, w 1999 rok...

Nie ma raju (dp)

MIG
Najpopularniejsza rodzina w muzyce disco polo, Gwiazdowskich, na swoim koncie ma ogromn? ilo?? sukcesw. To dzi?ki teledyskom takim jak 'Mid Malina' (u nas podk?ad nr 6893), czy 'Wymarzon...

A przecie? by?a? moim idea?em

Marcin Miller
Drugi teledysk promuj?cy p?yt? MARCINA MILLERA z roku 2016 - 'Wci?? zakochany' ujrza? ?wiat?o dzienne na wiosn? 2017 roku. Tym razem by? to utwr, ktry wybrali fani artysty - 'A przecie? ...

Ta?czmy do rana (biesiada gralska)

Kapela Grole
Zesp? KAPELA GROLE zosta? za?o?ony w 2001 roku. Pierwotnie w sk?adzie Danuta Michniewicz, Janina Paluch-Wac?aw, Stanis?aw Ogrek, nagrywali utwory taneczne, lekkie w odbiorze, inspirowan...

Jad? w gry (dp)

Bayer Full
'Fakt' w marcu opublikowa? artyku?, w ktrym lider zespo?u BAYER FULL, S?awomir ?wierzy?ski... odgra?a si? S?awomirowi Zapale produkcj? jeszcze wi?kszego hitu ni? jego 'Mi?o?? w Zakopanem'...

Mi?a ma (dance)

Power Play
Pocz?tki grupy POWER PLAY to rok 2001. Zesp? powsta? z inicjatywy lidera, Sylwestra Gazdy. Znani z ognistego temperamentu i niezwyk?ej przebojowo?ci, z natury nie lubi? robi? wok? siebie...

Dzi?kuj? Ci (weselna)

Jorrgus & Dziemian
'Dzi?kuje Ci' to ubieg?oroczna propozycja Jorrgusa i Dziemiana. Panowie postanowili po??czy? si?y i wsplnie zaprezentowa? dzie?o, ktre bardzo zainteresowa?o fanw disco polo. Tym razem J...

Dobrze jest jak jest

Roksana 'Roxie' W?giel
ROKSANA W?GIEL prezentuje najnowszy singiel 'Dobrze jest, jak jest'. Za produkcj? utworu odpowiada Cutfather, ktry wyprodukowa? hity m.in. dla takich gwiazd jak Katy Perry, Liam Payne, Si...

S?odka Weronika (dp) (im)

Andre
Zesp? ANDRE w wi?kszo?? fanw kojarzy z produkcjami pod n?k? w typowo discopolowym brzemieniu. Czasem propozycje przypomina?y biesiad? m.in. takim utworem jest 'Power biesiada'. Jednak A...

Gr? Ty

Golec uOrkiestra & Gromee ft. Bedoes
Po ogromnym sukcesie piosenki 'Janosik' nagranej wsplnie z muzykami m?odej generacji hip-hopu ? Bedoesem i Kubi Producentem ? GOLEC uORKIESTRA nie zwalnia tempa i po raz kolejny zaskakuje...

Za krokiem krok

Cleo
CLEO to piosenkarka, ktra uwielbia eksperymentowa? i zmienia? styl. Z pi?knej s?owianki, przeobrazi?a si? ju? w egipsk? bogini? i mroczn? ?owczyni? z przysz?o?ci. Tym razem przygotowa?a d...

Zbir

Baranovski
BARANOVSKI to m?ody wokalista, pianista, twrca tekstw, ktrego talenty ju? nie raz mogli?my us?ysze? w r?nych projektach artystycznych. M?ody muzyk pokaza? ju? co potrafi nie raz - ucze...

P?achta nieba (poezja ?piewana)

Magda Umer, ft. Jacek Kleyff & Jerzy S?omi?ski
JACEK KLEYFF (ur. 1 sierpnia 1947 w Warszawie), to polski bard, poeta, kompozytor, aktor i malarz. By? jednym z twrcw (razem z Januszem Weissem i Micha?em Tarkowskim) s?ynnego kabaretu S...

Bierz wino i lej

Universe
UNIVERSE to polski zesp?, za?o?ony w 1981 przez Miros?awa Bregu?? i Henryka Czicha. W 1983 roku zesp? wzi?? udzia? w eliminacjach do Oglnopolskiego M?odzie?owego Przegl?du Piosenki, dzi...

Po Imprezie (My Mamy 18 Lat) (dp)

Akces
Pochodz?cy z miejscowo?ci Nowy Ratyniec ko?o Soko?owa Podlaskiego zesp? AKCES powsta? w 1996 r. i pocz?tkowo tworzyli go Marek Grzyma?a i Krzysztof Grzyma?a. Trzy lata p?niej, w 1999 rok...

Dalej

Marcin Sjka
MARCIN SJKA od kwietnia prezentuje nowy singiel i teledysk do piosenki pt. 'Dalej'! Po pierwszych d?wi?kach s?ycha?, ?e to b?dzie kolejny hit artysty. 'Takiej dawki pozytywnej energii daw...

Love in Portofino

Andrea Bocelli
LOVE IN PORTOFINO to album CD/DVD znanego w ?wiecie, niewidomego w?oskiego ?piewaka ANDREA BOCELLI, g?wnie z utworami zarejestrowanymi podczas koncertu zrealizowanego w sierpniu 2012 w s?...

Chwytaj dzie?

Kayah & Zbigniew Wodecki
23 maja 2018 r. na sklepowe p?ki trafi? wyj?tkowy album 'Dobrze, ?e jeste?' powsta?y na kanwie niedoko?czonych utworw Zbigniewa Wodeckiego, z udzia?em m.in. Kayah, Kuby Badacha i S?awka ...

Gry me wysokie (folk)

Anna Chowaniec-Rybka
Hanka Rybka (w?. ANNA CHOWANIEC-RYBKA) to jedna z najbardziej uzdolnionych podhala?skich wokalistek dobrze znana w kr?gach profesjonalistw i fanw muzyki folkowej. Pochodzi z poroni?skiej...

Pod sztokfiszem (szanty)

Dominika ?ukowska i Andrzej Korycki
ANDRZEJ KORYCKI, cz?onek legendarnego zespo?u 'Stare Dzwony', od pocz?tku lat 80-tych wykonawca wsp?czesnych piosenek ?eglarskich. Zas?yn?? przede wszystkim, jako twrca utworw: 'Magda',...

Nic przed Tob?

Iza Krlak i Robert Sosik
IZA KRLAK, to biotechnolo?ka, ktra kocha pod??a? przez ?ycie ?cie?k? szale?stwa, adorowa? optymizm, fascynowa? si? muzyk? i wy?piewywa? siebie. Iza o sobie: 'Lubi? goni? marzenia, ?apa? ...

Powiedz TAK (dp)

Ricardo Petarda
Muzycznie ten zesp? wymyka si? ?atwej kategoryzacji. Dla jednych b?dzie muzyk? taneczn?, dla innych popem, a dla trzecich disco polo czy rock polo, jak to zwyk?o si? ostatnio mwi?. Sami ...

Spragniony

Bednarek
Kamil BEDNAREK (ur. 10 maja 1991 w Brzegu), znany rwnie? jako MaccaBraa ? polski piosenkarz, autor tekstw i piosenek, wykonawca muzyki reggae. W latach 2008?2012 wokalista formacji Star ...

Wszystko si? zmienia (dla dzieci)

Piosenka Przedszkolaka
W naszej ofercie serwisowej znajduj? si? rwnie? piosenki szczeglnie przeznaczone dla najm?odszych dzieci, bardzo wdzi?cznej klienteli naszego serwisu. Co jaki? czas wzbogacamy ofert? o k...

B?ogos?awieni mi?osierni (religijna)

Hymn ?DM Krakw 2016
Wszystkie ?wiatowe Dni M?odzie?y ? wed?ug zamys?u ich inicjatora i patrona, ?w. Jana Paw?a II ? opieraj? si? na jednej my?li biblijnej, ktra cz?sto nawi?zuje do duchowo?ci danego miasta ?...

R?y kwiat (weselna)

biesiada
Biesiadna muzyka wszystkich zach?ca do ta?ca. Szczeglnie du?e powodzenie piosenki tego nurtu maj? na imprezach weselnych. Tematyka kawa?kw biesiadnych porusza si? w r?nych obszarach ?yc...

Nie boj? si?

Amelia Cierpia?
AMELIA (Amelia Cierpia?), to zaledwie 12-letnia wokalistka, skrzypaczka, aran?erka, laureatka wielu oglnopolskich i mi?dzynarodowych festiwali muzycznych, stypendystka nagrd Prezydenta M...

Krlowa (dance)

Mi?yPan
Mi?yPan - kim jest twrca piosenki 'Krlowa', ktra podbija YouTube? Mi?yPan to pseudonim artystyczny Piotra Ko?aczy?skiego, wokalisty urodzonego w 1996 roku w Warszawie. Przygod? z muzyk?...

Jutra nie ma (dp)

Petarda (ParaBara)
Zesp? PARABARA, to muzyczna zabawa, ktrej twarz? jest aktor Sebastian Stankiewicz. Powsta?, poniewa? na planie jednego z seriali spotka?o si? dwoje pozytywnie zakr?conych ludzi (Sebastia...

Obr?czki szczeroz?ote (dp)

Bayera
BAYERA jest stosunkowo m?odym zespo?em, ktry na scenie disco polowej istnieje od 2014 roku. Posiada jednak ogromn? popularno??, szczeglnie w?rd p?ci pi?knej. Sta?o si? to g?wnie za spr...
© 2010-2013 dobramuzyczka.pl
serwis@dobramuzyczka.pl
tel - 602 626 372
Podkłady muzyczne dla wokalistów i pasjonatów.
Tytuły najnowsze i najpopularniejsze
Bądź na bieżąco z nowościami
Zapisz się na newsletter